Enkätundersökning med fokus på känslor

Arvsfondsprojektet “Stöd i vardagen”, som drivs av Attention Stockholm, har sammanställt en enkät om känslor och NPF. Enkäten gick ut till Attentions medlemmar i december och cirka 600 personer deltog i undersökningen.

Resultaten av enkäten bekräftar flera saker som vi på Attention länge har sett, exempelvis att vanliga känslor för våra medlemmar är stress, trötthet och ångest.

En annan intressant iakttagelse är att många också uppgett att de kämpar med känslor som hoppfullhet och glädje, och var fjärde person tycker att det är svårt att hantera entusiasm. I rapporten delar personer också med sig av exempel på hur de gjort för att förhålla sig till sina känslor.

Projektledarna låter hälsa att de är djupt tacksamma för alla som delat med sig av sina erfarenheter.

Ta del av enkäten här>>

Läs mer om projektet här>>