Familjelyftet deltog på SUF-Kunskapscentrums konferens

Den 22 maj anordnade SUF Kunskapscentrum sin årliga konferens. Årets tema var “Göra Skillnad för barn och föräldrar i familjer där förälder har intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter”.

Invigningstalet hölls av Regionrådet Malena Ranch som tidigare arbetat på Riksförbundet Attention. I sitt tal hon framhöll hon hur viktig kunskapskälla Attention varit och är.

På plats fanns Attentions lokalförening i Uppsala med ett bokbord. Familjelyftets rapport fanns med bland det material som delades ut.

Tack Attention Uppsala för hjälpen att sprida vår rapport!

>> Ta del av rapporten här