Norska försvaret öppnar upp för personer med ADHD

Efter att det norska Likestillings- og diskrimineringsombudet tidigare i år klagat på det norska Försvarets antagningsregler som direkt sorterade bort personer med ADHD-diagnos som sökte värnplikt, har Försvaret ändrat sina regler och öppnar nu upp för individuell hälsoprövning. Det framgår av Likestillings- og diskrimineringsombudets webbplats.

– Ett enormt positivt besked för oss i Sverige som kämpar för samma sak. Nu hoppas vi att Försvarsmakten i Sverige också ändrar sina. Dagens regler som utestänger en ganska stor del av befolkningen är ohållbar, reglerna behöver moderniseras. Idag går Försvarsmakten miste om så många bra och motiverade unga som skulle passa perfekt för militärtjänstgöring, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention.

I Sverige genomför DO just nu en granskning av Rekryteringsmyndigheten med anledning av de behörighetskrav som Försvarsmakten uppställer. Vid kontakt med DO säger de att de finner norska försvarets beslut som mycket intressant, och att de i detta nu tittar närmre på hur Likestillings- og diskrimineringsombudets tillsyn gjorts.