Attention deltog i panelsamtal hos MISA

Attention deltog i maj i ett debattsamtal som MISA arrangerat för sina anställda. Samtalet handlade om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och vägen mot ett arbete, trender samt vad som behöver göras.

Annica Nilsson, Attentions intressepolitiska ombudsman lyfte bland annat att våra frågor behöver komma upp på politikernas agenda och synliggöras mer, vikten av att fånga upp tidigt och ge stöd så att inte unga behöver hamna i inaktivitet samt betydelsen av att arbetsmarknadens parter tar ett större ansvar för att personer med funktionsnedsättning ska få och kunna behålla ett arbete.

–Det skulle gynna alla om arbetsmarknadens parter i större utsträckning samverkade för att stöd och anpassningar på arbetsplatsen blev en självklarhet. Egentligen är det en arbetsmiljöfråga som berör alla, sa Annica Nilsson.

Andra som deltog i panelsamtalet var Mikael Klein, intressepolitisk chef Funktionsrätt Sverige, Mats Jansson, ombudsman Autism- och Aspergerförbundet och Josefin Malmqvist, Riksdagsledamot (M).