Attentions enkätrapport ”Man får kämpa för varje åtgärd – trots att anhöriga har rätt till stöd” bekräftar behovet av ett riktat stöd till föräldrar som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Enkäten bekräftar behovet av att arbetet med samordnad individuell plan (SIP) kommer igång och genomförs på ett sätt som hjälper och avlastar familjerna och samordnar de olika insatserna. Många beskriver i enkätsvaren svårigheter att få adekvat stöd, att de bollas runt utan att någon tar ett helhetsgrepp och att det inte finns tillräckligt kunskap om NPF eller förståelse för familjens situation. Många uttrycker också stor frustration, trötthet och att man konstant ”går på knäna”. Skolan sticker ut som det stora problemet för många.

– Vår enkät visar att våra anhöriga har det tufft och behöver stöd för egen del, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Många blir utmattade av alla krav som följer med föräldraskapet. Att hantera ett barn som innebär särskilda utmaningar är ofta tröttande i sig, men värre ändå är omgivningens brist på förståelse och förmåga att hjälpa till. Skolans bristande tillgänglighet för barn med NPF utgör en mycket stor belastning på föräldrarna.

Läs anhörigrapporten här >>