Ta chansen och utbilda dig om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Attention Utbildning anordnar i höst kurserna ”Lösningsfokuserat förhållningssätt och NPF” och “Grundkurs om NPF”. Kurserna kombinerar teori och praktik och föreläsarna är erfarna, yrkesverksamma personer med egna erfarenheter. Medlemmar och stödorganisationer till Attention är välkomna med medlemsrabatt.

 

Lösningsfokuserat förhållningssätt och NPF – Stockholm 

Grundkurs i metoden lösningsfokuserat förhållningssätt med inriktning mot NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

TID OCH PLATS: Fredagen den 11 oktober 2019 kl. 09.30-15.30. Start kl. 09.00 med kaffe, registrering och smörgås. Adressen är Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

MÅLGRUPP: Dagen vänder sig främst till dig som arbetar inom skola, vård och omsorg och möter personer som har NPF. Alla andra intresserade är också välkomna.

MÅL: Under dagen får du lära dig hur man kan använda ett lösningsfokuserat förhållningssätt i arbetet med ungdomar och vuxna med NPF. Du får också en grundkunskap om diagnoser samt praktiska tips på hur du kan arbeta med lösningsfokus i ditt dagliga arbete.

UR INNEHÅLLET:

 • Översikt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Introduktion till det lösningsfokuserade arbetssättet
 • Översätt problem till målsättningar
 • Använd styrkor för att hantera svagheter
 • Bygg på möjlighetstänk och sikta på önskade lägen
 • Hitta ”Må-bra-mönster”
 • Praktiska tips och övningar

KURSLEDARE: Johan Bysell, som har examen i kommunikation och ledarskap och mångårig erfarenhet av förändringsarbete utifrån lösningsfokuserat synsätt. Han är en uppskattad föreläsare och har många års erfarenhet av att utbilda inom området.
Angelica Ogland,  journalist, föreläsare och har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med NPF. Hon har själv ADHD och fick sin diagnos i vuxen ålder.

PRIS: 1 995 kr exkl. moms. Medlem i Riksförbundet Attention får 20% rabatt. Stödorganisationer: 1 person till medlemspris. I kursavgiften ingår boken ”Det finns alltid ett sätt – Lösningsfokus och ADHD”, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Kursintyg lämnas mot begäran.

Grundkurs om NPF – Göteborg

TID OCH PLATS: Onsdagen den 23 oktober 2019 kl. 09.30-15.30. Start klockan 08.45 med registrering, fika och smörgås. Adress är Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2, Göteborg.

MÅLGRUPP: Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skola, vård och omsorg eller som behöver förbättra dina kunskaper inom området. Andra intresserade är också välkomna.

MÅL: Målsättningen med dagen är att ge grundläggande kunskaper om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd. Vad funktionsnedsättningarna kan innebära, hur de skiljer sig åt och svårigheter och styrkor. Dagen innefattar också en föreläsning av Anders Moberg  som berättar hur det kan vara att leva med NPF.

UR INNEHÅLLET:

 • Vad ingår i begreppet NPF – definitioner och kännetecken av olika diagnoser.
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Kommunikation och socialt samspel
 • Strategier i vardagen
 • Kompensatoriska hjälpmedel
 • Egna erfarenheter av hur det är att leva med NPF.

FÖRELÄSARE: Eric Donell, leg. Sjuksköterska med mångårig erfarenhet av utbildning inom NPF.
Anders Moberg, uppskattad föreläsare som berättar om hur det är att växa upp och att leva med NPF.

PRIS: 1 995 kr exkl. moms. Medlem i Riksförbundet Attention får 20% rabatt. Stödorganisationer: 1 person till medlemspris. I avgiften ingår dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Sista anmälningsdag är den 2 oktober 2019.

Grundkurs om NPF- Stockholm

TID OCH PLATS: Onsdagen den 13 november 2019, kl. 09.30-15.30. Start klockan 09.00 med registrering, fika och smörgås. Adress är ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

MÅLGRUPP: Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skola, vård och omsorg eller som behöver förbättra dina kunskaper inom området. Andra intresserade är också välkomna.

MÅL: Målsättningen med dagen är att ge grundläggande kunskaper om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna, som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd. Vad funktionsnedsättningarna kan innebära, hur de skiljer sig åt och svårigheter och styrkor för de olika diagnoserna. Dagen innefattar också en föreläsning av Anders Moberg  som berättar hur det kan vara att leva med NPF.

UR INNEHÅLLET:

 • Vad ingår i begreppet NPF – definitioner och kännetecken av olika diagnoser.
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Kommunikation och socialt samspel
 • Strategier i vardagen
 • Kompensatoriska hjälpmedel
 • Egna erfarenheter av hur det är att leva med NPF.

FÖRELÄSARE: Eric Donell, leg. Sjuksköterska med mångårig erfarenhet av utbildning inom NPF
Anders Moberg, uppskattad föreläsare som berättar om hur det är att växa upp och att leva med NPF.

PRIS: 1 995 kr exkl. moms. Medlem i Riksförbundet Attention får 20% rabatt. Stödorganisationer: 1 person till medlemspris. I avgiften ingår dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

 

Läs mer och anmäl dig till kurserna här >>