Attention i Almedalen 2019

Även i år var Riksförbundet Attention var på plats i Almedalen. Inte med egna arrangemang, däremot representerade i flera seminarier som arrangerades av andra.

Förbundsordförande Anki Sandberg och intressepolitisk ombudsman Annica Nilsson fanns på plats och representerade Attention, och på samma sätt som tidigare år blev det ovärderliga tillfällen till samtal med beslutsfattare och politiker. Under hösten kommer vi följa upp dessa möten i syfte att skapa de förändringar som årsmötet fattat beslut om.

Läs mer nedan om de seminarier som Attention medverkade i.

_____________________________________________________________________________________

På måndagen den 1 juli arrangerade Iris Hadar seminariet ”Möjliggör plats – hur kan vi lyfta fördelarna med mångfald på våra arbetsplatser?” där också Attention Gotland medverkade för att bland annat visa den VR-film som togs fram inom projektet ADHD på jobbet. I seminariet lyfte  Anki Sandberg särskilt hur mycket det finns att vinna på att människor på en arbetsplats är olika. När olika åldrar, kön och funktionssätt möts föds ofta nya idéer. Framgångsrika organisationer bygger på att alla inte är stöpta i samma form.

_____________________________________________________________________________________

På tisdagen den 2 juli arrangerade Takeda seminariet ”ADHD-diagnos, lång väg dit men vad händer sedan?” Attention tryckte på att stöd och behandling till personer med ADHD måste bli bättre och mer likvärdiga över landet. Annica Nilsson framhöll också:

– Socialstyrelsens kunskapsstöd förordar multimodal behandling för personer med ADHD, men vi får höra att läkemedelsbehandling kan vara det enda som erbjuds. Och trots svårigheter med exekutiva funktioner behöver patienten själv hålla i trådarna när det gäller annat stöd från samhället. Samverkan behöver förbättras och möjligheter till stöd via en Case-Manager eller lots behöver byggas ut. Det kan vara avgörande för att alls få del av samhällets insatser.”

På bilden ses (fr vänster): Annsofie Thuresson (M), ledamot psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, Region Skåne/ Ulrika Jörgensen (m), riksdagsledamot, ersättare Socialutskottet/Kaisa Karro (s), ledamot SKL:s sjukvårdsdelegation, regionstyrelsens ordförande, Region Östergötland/Annica Nilsson, Intressepolitisk ombudsman, Riksförbundet Attention/Lotta Borg Skoglund, överläkare psykiatri, KI/Kerstin Evelius, tidigare nationell psykiatrisamordnare, Region Uppsala. Nisha Besara var moderator (längst till höger)

 

På tisdagen den 2 juli arrangerade Nka, NSPH och Linnéuniversitetet seminariet ”Vem ska hjälpa anhöriga som hjälper barn och vuxna med psykisk ohälsa?” Anki Sandberg berättade om Attentions nyligen genomförde anhörigenkät som visar att många tvingas gå ned i arbetstid eller bli sjukskrivna när stödet för barnet inte fungerar.

Nka föreslår en rätt till vårdbidrag på samma sätt som vab samt att en hearing i riksdagen ska ordnas där såväl socialutskottet, socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet gemensamt diskuterar vad som kan göras för att förbättra det ekonomiska stödet till anhöriga mottogs positivt.

– Det är mycket bra förslag, men vi behöver också omedelbara åtgärder ute i verksamheterna som leder till att stödet till elever med NPF förbättras och skolmiljön blir tillgänglig samt åtgärder som gör att insatser kring barnet samordnas. Vår enkät visar att det brådskar, säger Anki Sandberg.

Läs mer om seminariet här >>

Seminariet går att se i efterhand här >>

_____________________________________________________________________________________

På onsdagen den 3 juli arrangerade NSPH seminariet ”Köfri BUP – hur går vi från politiskt löfte till gemensam kraftsamling?” med Anki Sandberg, som ordförande för NSPH i panelen och Annica Nilsson som moderator.

Det blev en diskussion om hur BUP kan utvecklas, att skolan behöver bli bättre på att möta elevers olika behov och uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa liksom vikten av att göra barnen delaktiga och lyssna till deras erfarenheter.

Läs mer om seminariets innehåll och deltagare i en sammanfattning som NSPH gjort och se seminariet i efterhand här. Seminarieprogrammet kan läsas här.