Ökade avslag inom aktivitetsersättningen ska ses över

Regeringen ger nu Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att analysera varför det har varit så stora skillnader under den senaste tioårsperioden i både beviljade ansökningar och avslag på ansökningar om aktivitetsersättning. ISF ska också titta på hur Försäkringskassan utreder ansökningar om aktivitetsersättning men också sjukpenning. Bland annat ska man titta på om kraven som man ställer på de som söker dessa ersättningar är för höga.

Regeringen ger samtidigt Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning. I ett pressmeddelande från regeringen säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

– Det är angeläget att även de ungdomar som får avslag på sin ansökan får rätt hjälp och vägledning för att på sikt kunna arbeta eller studera. Att stärka stödet till denna utsatta grupp kräver ett fördjupat samarbete mellan många aktörer i samhället.
Läs pressmeddelandet här.

– Vi välkomnar dessa angelägna och brådskande uppdrag. Det finns stora behov av att se över de ökade avslagen, men också förbättra stödet till unga som får avslag på sina ansökningar. Under våren träffade vi socialförsäkringsminister Annika Strandhäll just för att lyfta dessa frågor. Det här är ett fint kvitto på att regeringen har tagit till sig av det vi har framfört, säger Anki Sandberg ordförande Riksförbundet Attention

Läs om Attentions möte med Annika Strandhäll här. Ta också del av våra inskickade svar till Den nationella samordnaren för en välfungerande sjukskrivningsprocess, som vi också skickade till Annika Strandhäll inför vårt möte, läs gärna dem här:

Länkar till uppdragen:

Uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning >>

Uppdrag att granska Försäkringskassans tillämpning av utredningsskyldigheten >>