Artikel med Familjelyftet på SSIL.today

I en artikel på SSIL.today berättar Elisabeth Gunnars, projektledare för Familjelyftet, om projektets rapport som bland annat visar att förälder med egen diagnos upplever att de får mindre stöd.

Att kämpa för att få insatser till sitt barn med NPF kan vara nog så svårt och med en egen diagnos kan processen bli dubbelt så svår.
– Vi genomförde en enkätundersökning om hur personer med NPF upplevde kommunala insatser och då var det en grupp som stack ut. Föräldrar som har en egen diagnos upplevde att de fick mindre stöd, berättar Elisabeth Gunnars i artikeln på SSIL.today.

Läs hela artikeln här >>

Ta del av rapporten här >>

Text till bilden ovan: Carita är en av de mammor som berättar sin historia i rapporten.