Attention framhöll NPF i arbetsmöte om beroende och samsjuklighet

Socialstyrelsen kartlägger just nu samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Attention deltog i veckan i ett arbetsseminarium under en heldag som Socialstyrelsen anordnade. Frågan för mötet gällde hur samverkan mellan olika verksamheter fungerar och hur denna samverkan påverkar förutsättningarna för en god vård och omsorg.

– Många viktiga faktorer framkom, men från Attention framhölls särskilt behovet av tidig NPF-screening så att rätt stöd och behandling sätts in, att professionens grundutbildningar säkras med kunskap om NPF och samsjuklighet, att förebyggande arbete bedrivs samt att unga tidigt identifieras och får adekvat hjälp. Även behovet av att rutiner och strukturer utarbetas kring hur personer med ADHD ska få den samtidiga behandling som kan behövas. För att förhindra glapp i behandling och stöd för personer som friges från anstalt, behöver också samverkan mellan kriminalvården och vården/socialtjänsten säkras. Annars ökar risk för återfall, säger Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman, som var Attentions representant på mötet.

NPF-perspektivet lyftes också av Lotta Borg Skoglund, överläkare vid SMART psykiatri och forskare vid Karolinska Institutet samt ledamot i Riksförbundet Attentions Kunskapsråd.

På bild: Stefan Brené, utredare Socialstyrelsen, Lotta Borg Skoglund, överläkare vid SMART psykiatri och forskare vid Karolinska Institutet, Annica Nilsson, Riksförbundet Attention och Birgitta Greitz, utredare Socialstyrelsen.