Familjelyftet besöker Attention Umeå lokalförening

”Varje gång jag besöker någon av Attentions föreningar och pratar om Familjelyftet framgår det med all tydlighet hur viktig Attentions arbete är. Fortfarande är okunskapen stor om vad en funktionsnedsättning innebär och framförallt vilket ansvar som samhället har för att stödja dessa familjer”  säger Elisabeth Gunnars, projektledare för Familjelyftet.

Elisabeth Gunnars projektledare för Familjelyftet deltog under torsdagen den 17/10 på Attention Umeå lokalförenings cafékväll. Under cafékvällen fick Elisabeth chansen att berätta om Familjelyftet vilket öppnade upp till samtal, då många medlemmar delade med sig av sina egna upplevelser kring det bemötande och stöd de själva har fått från samhället och socialtjänsten. “Vi fick ett fint samtal om hur det är att vara förälder till barn med funktionshinder och vilka utmaningar det innebär, varje dag.” säger Elisabeth Gunnars.

Ta del av Familjelyftets rapport här >>