Attentions projekt Trots allt! är igång!

Projektet Trots allt! är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden och drivs av Riksförbundet Attention. I familjer där det finns barn med trots problematik och utagerande beteenden kan både barn och föräldrar behöva extra stöd för att orka med tillvaron. Attentions medlemmar har efterfrågat deltagarstyrda samtals- och stödgrupper, där man kan finna stöd hos varandra.

– Jag ser fram emot att driva projektet Trots allt! med förhoppningen om att kunna skapa ett mer lätt tillgängligt stöd för familjer där det finns barn med trotsproblematik och utagerande beteenden. Jag hoppas att vi i och med projektet ska kunna öka kunskapen och därmed minska fördomarna om trotsproblematik, säger Klara Cederqvist, projektledare för Trots allt!

Trots allt! söker nu dig som har barn med trotsproblematik till fokusgruppsträffar den 6 och 12 november i Uppsala.

Träffarna riktar sig till dig som har barn i åldrarna 4–12 år med trotsproblematik/ utagerande beteende. Under träffarna kommer deltagarna att få dela med sig av sina upplevelser som kom- mer att dokumenteras och kunna vara till nytta för andra med samma utmaningar.

Fokusgruppsträffen pågår under en och en halv timme kvälls- eller dagtid.

Anmäl ditt intresse till:

Klara Cederqvist, projektledare
Riksförbundet Attention
klara.cederqvist@attention.se
Tfn: 070-728 92 81

Du kan läsa mer om projektet här >>