NSPH söker dig som har erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård till fokusgrupper

Är du en ung person, syskon eller vårdnadshavare som har erfarenhet av psykiatrisk barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård? Då söker vi dig till våra fokusgrupper på NSPH, som syftar till att samla in erfarenheter för att förbättra vården.

Det kommer anordnas tre fokusgrupper: en för unga som berör deras egna erfarenheter, en för vårdnadshavare och en för syskon som berör deras erfarenheter som anhöriga. Alla fokusgrupperna syftar till att samla in erfarenheter för att förbättra vården.

Du kan välja att vara anonym, då du inte behöver säga ditt efternamn om du inte vill, och all information från fokusgruppen hålls anonym i våra anteckningar.

Fokusgrupperna leds av Riksförbundet Attentions ordförande Anki Sandberg tillsammans med en som antecknar. Under fokusgruppen kommer vi att ställa frågor om hur du upplevde den vård du fick, exempelvis möjligheten att få information, känna sig delaktig, bemötande, meningsfulla aktiviteter, miljö, tvångsåtgärder med mera.

Fokusgrupperna

18/11 – Fokusgrupp för unga med erfarenhet av psykiatrisk barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård

19/11 – Fokusgrupp för samtal med föräldrar/vårdnadshavare om erfarenhet av att vara anhörig till ett barn som vårdats inom den psykiatriska heldygnsvården.

4/12 – Fokusgrupp för dig som är bror eller syster till någon som har varit inlagd inom barnpsykiatrin.

Tid: 17.00 – 19.00, Kaffe & smörgås serveras vid 16:45
Plats: Tjurhornsgränd 6, 5 tr Johanneshov, T-bana Globen eller tvärbanan Linde.
Ersättning: Vi betalar resa och arvode (500 kr/timme)

Anmälan och frågor:  jeanette.wornert@nsph.se, 076-242 49 42