Medlemsberättelse: ”Det måste bli ett slut på FK´s jakt på oss med funktionshinder”

Jag har haft ett rent helvete med FK det sista 1 1/2 året. De har ifrågasatt alla mina sjukintyg om utbrändhet på grund av ADHD och en ovanlig medfödd kronisk sömnstörning som drabbar enbart personer med ADHD. Mina diagnoser har gradvis försämrats och jag har fått ytterligare en diagnos: lindrig kognitivstörning. Oberoende av vilken/vilka läkare som skrivit sjukintygen, så har alla blivit ifrågasatta. FK har ifrågasatt alltifrån mina diagnoser, rehab insatser, hur en 50% sjukskrivning på en halvtidstjänst kan bli 10 timmar. Senast ville de ha ett förtydligande från min läkare varför hon inte kunde bota min ADHD.

Alla kompletteringar och krav på förtydliganden ledde till att det dröjde tre månader innan någon sjukpenning betalades ut. Dessutom avslog man förlängning av min handikappersättning med motiveringen att de saknade ett medicinskt underlag på något som jag blev beviljad redan 2014.

Dessutom så har FK omfattande dokumentation på att mina besvär blivit svårare det sista året.

Det här har orsakat en press både ekonomiskt och psykiskt för mig. När de ville ha ett förtydligande av varför min läkare inte kunde bota min ADHD så orkade jag inte mer.  Jag kollapsade totalt och det slutade med ett självmordsförsök och inläggning på psykiatrisk avdelning.

När jag blev utskriven och kom hem dröjde inte mer en två dagar innan FK ringde mig och ville att jag skulle göra en utredning av min arbetsförmåga hos deras förtroendeläkare. Jag sa som det var att jag precis blivit utskriven från sjukhuset och att jag gjort två sådana här utredningar tidigare där de bedömt mig som arbetsoförmögen. Att en sådan här utredning tar enormt mycket på krafterna och att jag inte orkade eller skulle klara en sådan utredning utan jag ville slippa det eller att det väntades tills jag mådde bättre innan jag gjorde den. Men jag tvingades att göra den plus en fördjupad utredning. Jag fungerade sämre och sämre vid varje utredningstillfälle och de fick leda mig ut för att kroppen inte lydde längre. Utredningen visade att mina funktionshinder lett till hjärntrötthet där en kemisk process slår ut centrat för stresshantering och hjärnans förmåga att återhämta sig. Plus att det försämrar de kognitiva funktionerna betydligt.

Denna kemiska process kunde iakttas redan på magnetröntgen som gjordes 2014 men då hade man inte den kunskapen om hjärntrötthet som man har i dag.

Läkaren förklarade att den press och stress jag utsatts för av FK försämrat mig successivt under det senaste året det kunde han tydligt se i mina sjukintyg.  Denna fördjupade utredning har försämrat mitt tillstånd väsentligt och att jag får räkna med 2 – 4 månaders total vila för att överhuvudtaget kunna börja med rehab. Så pågående rehab och planerad rehab stoppades omedelbart.

Nu har jag fruktansvärt svårt med balansen och ragglar fram när jag går. Jag har svårt med talet och tappar ord och sluddrar. Enligt läkaren kan det ta år innan min hjärna återhämtat sig så pass så att jag kan fungera som jag gjorde innan utredningen.

Jag kommer förhoppningsvis att bli bättre men min hjärntrötthet kommer leda till ett betydande funktionshinder och begränsa min vardag i resten av mitt liv.

Jag har nu även fått hjälp med att driva mitt ärende till förvaltningsrätten. Även om jag inte orkar så är det viktigt för mig att ingen mer ska behöva bli drabbad på det här sättet i framtiden.

FK ska hjälpa inte stjälpa som har blivit resultatet i mitt fall och det måste bli ett slut på FK´s jakt på oss med funktionshinder.