Attention har träffat SiS nya generaldirektör

Sedan mitten av augusti är Elisabet Åbjörnsson Hollmark generaldirektör för Statens Institutionsstyrelse (SiS). Attention träffade den nya generaldirektören i början av november.

“Det var ett mycket positivt möte” säger Anki Sandberg, förbundsordförande för Riksförbundet Attention. Elisabet har lång yrkeserfarenhet av Kriminalvården och är insatt i den myndighetens arbete gällande utredning och behandling av klienter med ADHD. Det är värdefulla erfarenheter för oss på Attention som ser stora behov av utveckling inom SiS inom just vård- och stöddelarna liksom bemötandefrågor kopplade till neuropsykiatriska svårigheter.

Med på mötet var Attentions intressepolitiska ombudsman Annica Nilsson.

Läs mer om Elisabet Åbjörnsson Hollmark på SiS webbplats