NPF-FORUM 23-24/4-2020

NPF-forum är Sveriges mötesplats inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för yrkesverksamma, anhöriga och personer med egen funktionsnedsättning. Det kommer vara två kunskapsrika konferensdagar med de mest aktuella föreläsarna och utställarna inom området. Temat för 2020 är “Från vaggan till graven”, då det är den livslånga och komplexa bild av NPF som står i fokus.

NPF är en funktionsnedsättning som finns med oss genom hela livet och som kan påverka oss på olika sätt i olika åldrar. Det kan handla om att inte få delta i gruppen på förskolan, att inte få den förståelse och det stöd som man behöver för att nå kunskapsmålen i skolan, eller för att överhuvudtaget kunna ta sig dit.

Det kan också handla om att kämpa hela livet för att inte misslyckas med relationer, att få sin föräldraförmåga ifrågasatt eller att behöva kämpa sig till anpassningar på utbildningar och arbetsplatser. Eller om att inse att man har levt ett helt liv med en odiagnostiserad funktionsnedsättning först när ens barnbarn får en diagnos.

Du kan läsa mer och se årets program på NPF-forum flyer >>

Anmäl dig här>>