Attention har inlett ett samarbete med dess danska motsvarighet ”ADHD-foreningen”.

Riksförbundet Attention har påbörjat ett samarbete med dess danska motsvarighet ”ADHD-foreningen”. Attention har fått ta del av ADHD-foreningens utbildningsmanualer som syftar till att stärka föräldrar som har barn med ADHD i deras föräldraskap.

Anki Sandberg, ordförande på Riksförbundet Attention och Elisabeth Gunnars, projektledare för Attentions projekt ”Familjelyftet” har varit i Danmark och träffat Anna Furbo Rewitz, Utvecklingskonsulent på ”ADHD-foreningen”.

Furbo Rewitz har bedrivet ett projekt som startade 2010, där man tillsammans med forskare har tagit fram en utbildningsmanual för föräldrar som har barn med ADHD. Genom Attentions projekt ”Familjelyftet” har det framkommit att det finns ett stort behov av denna sorts stöd i Sverige. Attention har fått förmånen att ta del av den färdiga utbildningsmanualen, och ska nu gå vidare med hur vi kan implementera detta i Sverige.

”Vi är glada och tacksamma över att vi kan samarbeta och stötta varandra inom norden” säger Elisabeth Gunnars.

Läs mer om ADHD-foreningen här>>