Familjelyftet föreläser på inspirationsdagen för anhörigstöd

Elisabeth Gunnars, projektledare för Familjelyftet föreläste på inspirationsdagen för anhörigstöd om hur det är att vara anhöriga och ha en egen funktionsnedsättning.

Fredagen den 15/11-2019, samlades ett hundratals personer på Scandic Alvik för att delta på Inspirationsdagen för anhörigstöd. Inspirationsdagen arrangerades av NSPH, NKA, Riksförbundet Hjärnkoll, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan.

Dagen fylldes med ett innehållsrikt program, bestående av föreläsare från anhöriga som berätta om egna erfarenheter till experter, tjänstemän och yrkesverksamma inom området. Elisabeth Gunnars, projektledare för Familjelyftet var en av föreläsarna, och tog tillfället i akt att lyfta hur Sverige kan förbättra anhörigstödet utifrån att belysa hur det är att vara anhörig med egen funktionsnedsättning.

Dagen vände sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.