Enkät till dig som har barn med skolfrånvaro

Attention ska intensifiera sitt arbete kring skolfrånvaro. Vi vill därför veta mer om hur ni som har barn som helt eller delvis inte går till skolan, upplever att skolan och kommunen arbetar för att öka ditt barns närvaro/ stödja ditt barn tillbaka.

Vi önskar svar från dig som är vårdnadshavare till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som under det senaste året, varit frånvarande 10-20 procent eller mer av skoltiden under minst en månad.
Vi efterfrågar både giltig och ogiltig frånvaro hos barn från förskoleklassen till och med gymnasieskolan.
Med NPF avses här ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.
Har du flera barn med NPF går det bra att svara för alla barnen. Fyll då i en enkät för varje barn.

Resultaten kommer att användas i vårt påverkansarbete för att skapa förändring. Det kommer att presenteras i debattartiklar, sociala medier, i Attentions medlemstidning, i skrivelser, på konferenser, möten och på vår hemsida.

Alla svar hanteras anonymt och dina svar kommer inte att lämnas ut. Enkäten tar ca 10-15 minuter att genomföra.

Sista svarsdag är onsdagen den 11 december.

Har du frågor om enkäten, kontakta annica.nilsson@attention.se

Klicka här för att komma till enkäten

Stort tack för din medverkan!