Socialministern har lyssnat på Attentions kritik av den nationella anhörigstrategin

Socialminister Lena Hallengren har lyssnat till Attentions kritik av den  nationella anhörigstrategin, och ändrar nu så att strategin även omfattar anhöriga till närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuka eller har en funktionsnedsättning.

“Glädjande nog har socialminister Lena Hallengren lyssnat på vår och andra organisationers kritik”, säger förbundsordförande Anki Sandberg, Attention. Den nationella anhörigstrategi som Socialstyrelsen ska ta fram, kommer att omfattar både anhöriga till äldre och anhöriga till närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuka eller har en funktionsnedsättning.

Läs socialaminster Hallengrens svar på kritiken här

I debattartikeln “Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga” skriven av Attention tillsammans med flera andra organisationer riktade de sig direkt till socialminister Hallengren. Där de skriver att “Direktiven till Socialstyrelsen måste ändras så att också anhöriga som har barn med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa innefattas i arbetet för ett bättre anhörigstöd som nu påbörjats.”