Attention deltar i SPSM:s paneldebatt om skolfrånvaro

På SPSM:s frukostseminarium ”Hur främjar vi närvaro och förebygger frånvaro i skolan bland elever med funktionsnedsättning?” i morse fanns Attentions intressepolitiska ombudsman Annica Nilsson på plats bland paneldeltagarna. Nilsson lyfte behovet av en nationell handlingsplan för hur barnen ska stödjas tillbaka samt en stärkt rektorsutbildning med kunskap om NPF, och hur skolan ska organiseras så att alla elever trivs och klarar skolan.

Du kan se seminariet här