Tack för att du vill starta en insamling!

Riksförbundet Attention är öppna för olika typer av samarbeten!

När du startar en insamling bidrar du till Riksförbundet Attentions arbete för att skapa en värld för alla! Vi kämpar för NPFs rättigheter genom att sprida kunskap och motarbeta diskriminering, fördomar och stigma så att alla med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver!

Engagera dina kollegor, kunder, medlemmar, barnen, vänner eller släkten i en insamling för välgörande ändamål! Det spelar ingen roll hur mycket ni i slutändan får in, i kampen för NPFs rättigheter, är alla bidrag viktiga!

Ett stort tack på förhand till dig som vill stödja vår verksamhet genom att starta en insamling på vårt Bankgiro: 5316-1949

Det är nu också möjligt att skänka bidrag (scanna gärna qr-koden här under) via vårt Swishnummer: 123 663 83 73

Har ni en idé på ett samarbete eller en aktivitet som ni vill bolla med oss? Då kontaktar ni oss enklast genom att maila: kansliet@attention.se Det gör att vi kan göra en första bedömning för att sedan kunna ta nästa steg tillsammans.

Vår tid är viktig, precis som er. Besvara därför gärna följande frågor så utförligt som möjligt! Det hjälper oss att på bästa sätt bedöma hur vi kan hitta en bra form för vårt samarbete.

  1. Ditt namn/Företagsnamn/Lokalförening
  2. Personnummer/Organisationsadress
  3. Insamlingsmål i kronor: A. Vi tror att vi uppnår minst: B. Vi tror att vi uppnår som mest:
  4. Om er aktivitet är kopplad till en viss period, ange: A. Startdatum: B.Slutdatum:
  5. Vill ni använda en logotyp? Om Ja, på vilket sätt?

Maila: kansliet@attention.se

Tips på insamlingar

Här kan du läsa om Zandras insamling genom BeFair till Riksförbundet Attention

Starta en insamling på Facebook

Starta en insamling på Instagram

Vad går insamlingen till?