Attention välkomnar regeringens förslag om minskade tvångsåtgärder för barn

Regeringen föreslår i en ny lagrådsremiss en reglering av olika tvångsåtgärder för patienter som är under 18 år.

– Vi vet att behandlingsresultaten blir bättre om det går att minska tvångsåtgärderna. I de fall sådana åtgärder ändå måste användas är det viktigt att barnrättsperspektivet och rättssäkerheten stärks för de barn som tvångsvårdas, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

I den nya lagrådsremissen föreslås det exempelvis att barn ska ha möjlighet till daglig vistelse utomhus och att fastspänning med bälte får pågå högst en timme. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

– Vi gläds åt att regeringen lägger fram ett förslag som påtagligt minskar möjligheterna när det gäller tvångsåtgärder inom den barnpsykiatriska vården, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention. Vi delar socialministerns uppfattning att vården bli bättre och mer framgångsrik om man kan undvika tvång.

Här kan du läsa regeringens förslag om minskade tvångsåtgärder för barn