“Arbetsförmedlingen diskriminerar personer med kognitiva svårigheter”

DEBATT. Snäva regler för hur arbetssökande ska rapportera sina aktiviteter till Arbetsförmedlingen diskriminerar personer med NPF. Det kan leda till indragen försörjning, vilket är orimligt. Dessa regler måste ses över, skriver representanter från Attention.

Arbetssökande som inte lämnar in sin aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen i tid eller som utan giltig anledning missar ett bokat besök bestraffas i dag. Det kan låta rimligt för en person utan funktionsnedsättning, men för en person med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), exempelvis ADHD eller autism, blir reglerna för svåra och ibland omöjliga att klara av.

Den kognitiva nedsättningen som dessa diagnoser för med sig, kan nämligen innebära svårigheter att fylla i blanketter, tolka information och utföra handlingar i tid. Då behövs stöd, inte straff.

Handläggare larmar

Sedan dessa nya hårdare regler infördes får vi inom Attention ständigt höra hur skoningslöst detta drabbar personer med NPF (inklusive personer som har svårigheter men ingen diagnos).

Även handläggare på Arbetsförmedlingen larmar om att personer far illa i ett system som inte tar hänsyn till deras svårigheter. Arbetsförmedlingens interna regler tillåter inte undantag för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, trots att det är funktionsnedsättningen som gör det omöjligt att klara uppgiften på ett bestämt sätt.

En arbetssökande får inte ens lämna rapport via telefon eller e-post, trots att det skulle göra att fler klarade av rapporteringen och slapp sanktioner.

Försörjning indragning

Först utfärdas en varning, sedan en avstängning från ersättningen stegvis i 1 till 45 dagar. Många drabbas av upprepade 45-dagars-avstängningar och därmed stora inkomstbortfall eftersom ersättningen helt uteblir.

Bestraffningen gäller alltså inte utebliven ansträngning att öka sina chanser till lönearbete utan utebliven eller för sen rapportering. Även den som står i kö hos Arbetsförmedlingen för att få arbetsträning eller arbetsförmågebedömning och som inte har något att rapportera, får sin försörjning indragning om inte aktivitetsrapporteringen inlämnas senast utsatt dag.

Okunnigt

“Vi begär inte av en rullstolsburen att de ska gå uppför en trappa, och gör de inte det så får de en sanktion. Men vi begär av de med olika psykiska funktionsnedsättningar att de ska klara av det här och gör de inte det får de en sanktion.” Detta citat, från IAF:s rapport “Aktivitetsrapportering – till vilken nytta och för vem?“, förtydligar okunskapen.

För okunnigt är det – när inte ens de myndigheter som med expertkompetens ska stödja personer med funktionsnedsättning mot ett arbete, förstår problemen.

Arbetsförmedlingens blindhet

Det är inte bara unga som drabbas av dessa regler, det gör även högutbildade och väletablerade personer som hamnar i en position där man behöver samhällets stöd.

Arbetsförmedlingens blindhet inför denna strukturella diskriminering av personer med NPF kan få katastrofala följder för den enskilde. Att rycka undan den ekonomiska tryggheten leder knappast till ökade möjligheter att hitta ett lämpligt arbete utan snarare till sämre självkänsla och i värsta fall ökad psykisk ohälsa.

Måste upphöra

Vi riktar oss direkt till generaldirektör Maria Mindhammar och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). Diskrimineringen av personer med NPF måste upphöra och reglerna om aktivitetsrapportering måste ses över och anpassas för personer med kognitiva svårigheter. Att göra det nu när Arbetsförmedlingen reformeras är ett ypperligt tillfälle.

Anki Sandberg
Ordförande, Riksförbundet attention
Greta Sandberg
Ordförande, Attention globen
Annica Nilsson
Intressepolitisk ombudsman, Riksförbundet attention

Debattartikeln är publicerad i Altinget

Läs debattartikeln här