Varför låter vi våra barn med NPF slås ut från skolan?

Riksförbundet Attentions nya enkätrapport: ”Ingen har undrat varför hon inte kommer till skolan” om problematisk skolfrånvaro bekräftar ett växande problem.  Skolan har inte vidtagit åtgärder och löst problemet hos ens 2 procent bland barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) visar Riksförbundet Attentions färska enkät om skolfrånvaro. 

Riksförbundet Attentions nya enkät genomförd bland vårdnadshavare till barn med NPF. Resultaten visar på en oacceptabel situation och alarmerande stora utvecklingsbehov. Inte ens två procent har svarat att skolan vidtagit åtgärder och att det löst problemet med frånvaron. Drygt hälften menar att åtgärder vidtagits men att det inte har ökat närvaron och en femtedel har svarat att skolan inte vidtagit några åtgärder för att öka närvaron.

– Enkätens resultat visar på en skrämmande verklighet där föräldrarna ofta lämnas ensamma med ett stort problem. Hur närvaro främjas och hur elever med NPF ska stödjas tillbaka är ett brådskande utvecklingsområde som vi behöver en nationell handlingsplan för. Barns rätt till utbildning måste säkerställas, läget är akut, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention.

Enkäten om skolfrånvaro genomfördes 2–11 december 2019 och gick ut via Attentions kanaler. Den riktades till vårdnadshavare till barn med NPF som under det senaste året varit frånvarande 10–20 procent eller mer av skoltiden under minst en månad. Enkäten omfattade både giltig och ogiltig frånvaro hos barn från förskoleklassen till och med gymnasieskolan. Enkäten genererade över 2000 mycket oroväckande svar.

LÄS SKOLFRÅNVARO RAPPORTEN HÄR

Frukostseminarium 30 januari
Den 30 januari arrangerar Attention ett kostnadsfritt frukostseminarium med ett panelsamtal där flera berörda aktörer deltar för att lyfta frågan och diskutera vad som behövs för att vända denna tragiska utveckling.

ANMÄLAN TILL FRUKOSTSEMINARIUM OM SKOLFRÅNVARO

Frågor? kontakta
Ann-Kristin Sandberg, Ordförande Riksförbundet Attention
Mobil: 08-120 488 04
Mail: anki.sandberg@attention.se