Attention välkomnar regeringens förslag om ökad kompetens om NPF i lärarutbildningen

Regeringen lägger fram förslag om ökad kompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i lärarutbildningarna.

För att bättre kunna möta behoven hos barn och elever med NPF föreslås förändrade krav i förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen i syfte att säkerställa studenternas kompetens i fråga om NPF.

– Attenttion är oerhört glada att regeringen vill ta itu med de allvarliga bristerna i skolans bemötande och kunskap om NPF. Barn med NPF slås idag ut ur skolan på grund av bristande tillgänglighet, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention. Förslaget om ökad kompetens om NPF i lärarutbildningarna är ett steg mot Attentions mål om en skola som ser olikheter som tillgångar och där det finns resurser, kunskap och kompetens att möta varje elev utifrån dennes unika förutsättningar.

Läs regeringens förslag här>>

Attention har under januari 2020 uppmärksammat frågan om den höga skolfrånvaron bland elever med NPF i en debattartikel, pressmeddelande, enkätrapport och kommer den 30:e januari, kl. 8.30-9.15 arrangera och livesända ett frukostseminarium (på Facebook @Attentionriks) i frågan där berörda aktörer kommer delta i en paneldebatt.

Frukostseminarium om skolfrånvaro
Var: Facebook @Attentionriks
Tid: torsdag den 30/1-2020, kl. 8.30-9.15

Medverkande
Anki Sandberg, 
ordförande, Riksförbundet Attention
Annica Nilsson, 
intressepolitisk ombudsman, Riksförbundet Attention
Fredrik Malmberg, 
generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Anna Borg, 
utbildad specialpedagog som arbetat som pedagog, chef och rektor på grundskola
Anna Blom, 
utredare, Skolinspektionen
Åsa Ernestam, 
utredare, Sveriges Kommuner och Regioner