Attentions paneldebatt om skolfrånvaro livesänds

Det stora intresset av Riksförbundet Attentions frukostseminarium om skolfrånvaro har härlett till att Attention har valt att livesända seminariet. 

Torsdag den 30 januari arrangerar Riksförbundet Attention ett frukostseminarium med en paneldebatt där flera berörda aktörer deltar för att lyfta frågan om skolfrånvaro och diskutera vad som behövs för att vända denna alarmerande utveckling. Då platserna till frukostseminariet snabbt blev uppbokade och på grund av det stora fortsatta visade intresset så har Attention valt att livesända paneldebatten.

Bakgrund
Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem, trots det görs lite för att främja närvaro och stödja elever tillbaka. I Riksförbundet Attentions färska enkätrapport om skolfrånvaron visar på en oacceptabel situation och alarmerande utvecklingsbehov. Bland barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) svarar inte ens 2 procent att skolan vidtagit åtgärder och att det löst problemet med frånvaro.

Att främja närvaro och stödja elever med skolfrånvaro tillbaka har seglat upp som en tung fråga för politiker och beslutsfattare att hantera. Att det görs på sätt som är framgångsrika är helt avgörande för dessa elever och deras familjer, men också för skola, kommun och övriga samhället.

Var: Facebook @Attentionriks
Tid: torsdag den 30/1-2020, kl. 8.30-9.15

Medverkande
Anki Sandberg, ordförande, Riksförbundet Attention
Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman, Riksförbundet Attention
Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Anna Borg, utbildad specialpedagog som arbetat som pedagog, chef och rektor på grundskola
Anna Blom, utredare, Skolinspektionen
Åsa Ernestam, utredare, Sveriges Kommuner och Regioner

 

LÄS ENKÄTRAPPORT HÄR>>

LÄS DEBATTARTIKEL HÄR>>

LÄS PRESSMEDDELANDE HÄR>>


Frågor? Kontakta

Jacqueline Treschow, kommunikatör, Riksförbundet Attention
Mail: Jacqueline.treschow@attention.se