Attentions frukostseminarium om skolfrånvaro

Under Attentions uppmärksammade frukostseminarium om skolfrånvaro presenterades resultaten från vår nya brännande enkätrapport om skolfrånvaro. Därefter utspelades en engagerad paneldebatt med berörda aktörer från SPSM, Skolinspektionen, SKR och KIND. Under paneldebatten fick Attention gehör för rapportens resultat och på kravet om att ta fram nationell frånvarostatistik.

Intresset för Attentions frukostseminarium om skolfrånvaro har varit rekordstort, vilket bekräftar att det finns ett stort engagemang kring frågan. Detta kändes även av under frukostseminariet, då rummet fylldes både av en märkbart engagerad publik och paneldeltagare.

Frukostseminariet arrangerades i samband med att Attention har publicerat den nya enkätrapporten ”Ingen har undrat varför hon inte kommer till skolan”. Rapporten är en undersökning om hur vårdnadshavare upplever att skolan arbetar för att öka närvaro/stödja tillbaka elever med NPF som har skolfrånvaro. Resultaten visar på en oacceptabel situation och alarmerande stora utvecklingsbehov, då inte ens två procent har svarat att skolan vidtagit åtgärder och att det skulle ha löst problemet med frånvaron.

Efter presentationen modererade Riksförbundet Attentions ordförande, Anki Sandberg en engagerad paneldebatt. I paneldebatten deltog Fredrik Malmberg, generaldirektör på SPSM, Anna Blom, utredare på Skolinspektionen, Åsa Ernestam, utredare på SKR och Anna Borg, skolsamordnare på KIND.

Alla paneldeltagare bekräftade Attentions rapport och den oacceptabla situationen som dess resultat visar på, och alla enades om att det måste vidtas åtgärder. Attention fick gehör på kravet om att det måste tas fram nationell frånvarostatistik, som årligen ska följas upp. Det lyftes även frågor om behovet av samverkan, kompetenshöjning och att involvera skolledningen. Slutligen var paneldebatten tvungen att avrundas och avslutades med en publikutfrågning.

Riksförbundet Attention tackar alla som deltog i såsom panelen, publiken och som följde debatten hemifrån.

Vill du veta mer?

LÄS ENKÄTRAPPORT HÄR>>

PP PRESENTATION AV ENKÄTRAPPORT>>

LÄS DEBATTARTIKEL HÄR>>

LÄS PRESSMEDDELANDE HÄR>>