Kraftsamling för bättre stöd vid NPF: ”Vi gör allt vi kan”

I april är det åter dags för Riksförbundet Attention att anordna konferensen NPF-forum. Då samlas föräldrar, forskare och experter för att diskutera hur man kan hjälpa barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
– Det är synd att vi inte kommit längre, men vi gör allt vi kan för att driva på, säger Ann-Kristin Sandberg, Attentions ordförande.

Vad är det viktigaste som händer på NPF-området just nu, och hur avspeglas det på forumet?
– Skolan är alltid en het fråga och just nu driver vi frågan om behovet av nationell frånvarostatistik och att det behövs en nationell handlingsplan för att komma till rätta med problematisk skolfrånvaro. Vi vill också ha en anmälningsplikt för skolor som misslyckas i uppdraget att ge NPF-elever undervisning.
– Många talar nu också om behovet av att lyfta flickors och kvinnors situation och det tar vi upp i ett par av föreläsningarna. Vidare har vi bjudit in två ledande forskare som ska ge oss en bild av vilka frågor som man just nu forskar på.

Hur tycker du att utvecklingen är när det gäller hjälpmedel, coachning och andra stöd för personer med NPF?
– Det är fortfarande ett eftersatt område. Den här typen av stöd kan vara avgörande för att klara skola, arbete och familjeliv. Det är synd att vi inte kommit längre. Vi i Attention driver på allt vi förmår.

Lågaffektivt bemötande och tidiga insatser inleder forumet, hur ser du på behovet av detta?
– Det är mycket viktig kunskap som kan göra stor skillnad för de som har stora svårigheter. Metoden lägger ansvaret på de vuxna som har i uppgift att hjälpa, vårda och stödja – inte på den som har funktionsnedsättningen. Metoden är också lätt att tillämpa och kan göra jobbet roligare och bättre för dem som jobbar med utåtagerande personer.

Ni presenterar ett projekt som heter ”Trots allt”, vad handlar det om?
– Det är ett treårigt projekt som vi driver och som finansieras av Arvsfonden. Lokala aktiviteter och folkbildning ska stärka och stödja familjer som har barn med trotsproblematik och utagerande beteende. Projektet ska påverka attityder i omgivningen och därigenom bryta det stigma som ofta är förknippat med detta beteende. Målgruppen är föräldrar, syskon och barn med en trotsproblematik eller utagerande beteende i kombination med ADHD/NPF.
– Målet är att skapa fysiska och sociala interaktiva plattformar dit familjer kan vända sig och hämta styrka och utbyta erfarenheter med varandra. Det vi bygger upp ska ses som ett komplement eller alternativ till professionella insatser från barnpsykiatri, familjehälsan och övriga stöd- och vårdformer. Ibland saknas insatser helt idag, på grund av vårdköer eller att familjerna inte tar kontakt med vården om sina svårigheter. Projektet släpper snart en rapport som bygger på en enkätundersökning vi gjort.

Arbetsmarknaden står också i fokus, sker det några framsteg där?
– Det som sker inom Arbetsförmedlingen skapar mycket osäkerhet, så det är svårt att svara på om det finns några verkliga framsteg där.

Några andra höjdpunkter på forumet som du vill lyfta fram?
– Höjdpunkten i forumet brukar alltid vara känslan av att vi samlar många som tillsammans arbetar för liknande mål. Vi gläder oss också åt att vi denna gång kan lyfta frågor som gäller placerade barn och unga.

Vad hoppas du blir resultatet av årets NPF-forum?
– Att vi nått fram med vad som behöver göras när det gäller personer med NPF och att vi påbörjat dialoger med nya aktörer som kan leda till nya samarbeten.

Allt om programmet på NPF-forum finns på konferensens webbsida.

Av: Valter Bengtsson

Artikeln är publicerad i Hejaolika.se

Läs artikeln här>>