Lotta Borg Skoglund föreläser på NPF-forum

 

NPF-forum 2020 är årets viktigaste mötesplats inom NPF för yrkesverksamma, anhöriga och personer med egen funktionsnedsättning. Det kommer vara två kunskapsrika konferensdagar med de mest aktuella föreläsarna och utställarna inom området. Temat för 2020 är “Från vaggan till graven”, då det är den livslånga och komplexa bild av NPF som står i fokus.

Lotta Borg Skoglund är läkare och specialist i psykiatri och allmänmedicin och en av grundarna till SMART psykiatri. Hon har lång klinisk erfarenhet av komplex neuropsykiatrisk utredning och behandling. ADHD kan ta sig mycket olika uttryck utifrån biologiska skillnader mellan könen och tyvärr är kunskapen fortfarande skrämmande låg när det gäller flickors och kvinnors unika utmaningar. Vi missar flickorna med ADHD när vi letar efter symtom som är vanligare hos pojkar. Flickor och unga kvinnor får inte heller lika effektiv behandling eftersom de flesta läkemedelsstudier på preparat och doser är gjorda på pojkar och män.

Anmäl dig till NPF-forum 2020 här>>

Ta del av årets program, föreläsare och utställare här>>