Riksförbundet Attention har tagit del av Utbildningsdepartementets förslag ”Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna”.

Vi gläder oss åt att Utbildningsdepartementet nu föreslår att kunskap om NPF ska bli en obligatorisk del i lärarutbildningen för alla åldrar. Det är ett krav som Attention drivit under en mycket lång tid och vi ser de föreslagna ändringarna som ett viktigt steg i rätt riktning. Det är också bra att man inkluderar även barn/elever med utvecklingsrelaterade svårigheter som inte når upp till kriterierna för en diagnos samt att man lyfter behovet av att se flickornas, ibland mindre tydliga, svårigheter. Läs Attentions remissvar här.