Elever lyssnar på lärare i klassrum

Attentions remissvar på förslaget om ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter i lärarutbildningarna

Riksförbundet Attention har tagit del av Utbildningsdepartementets förslag ”Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna”.

Vi gläder oss åt att Utbildningsdepartementet nu föreslår att kunskap om NPF ska bli en obligatorisk del i lärarutbildningen för alla åldrar. Det är ett krav som Attention drivit under en mycket lång tid och vi ser de föreslagna ändringarna som ett viktigt steg i rätt riktning. Det är också bra att man inkluderar även barn/elever med utvecklingsrelaterade svårigheter som inte når upp till kriterierna för en diagnos samt att man lyfter behovet av att se flickornas, ibland mindre tydliga, svårigheter. Läs Attentions remissvar här.

Dela detta: