Professionsprogram måste innehålla kunskap om funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attention har tillsammans med Funktionsrätt Sverige och flera andra organisationer skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet angående de planerade professionsprogram för lärare och rektorer.

Vi välkomnar det nationella planerade professionsprogram som syftar till att stärka lärarers och rektorers kompetens för att öka jämlikheten i den svenska skolan. Men för att detta ska ske framgångsrikt så krävs kunskap om funktionsnedsättningar och hur en skola för alla ska organiseras. Riksförbundet Attention har därför tillsammans med Funktionsrätt Sverige och flera andra organisationer skickat in en begäran om möte med utbildningsminister Anna Ekström (S) och Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S).

Skrivelsen i sin helhet