Regeringen vill att hemmasittare ska få distansutbildning

Regeringen vill ändra skollagen så att så kallade hemmasittare ska kunna få distansundervisning. Utbildningsminister Anna Ekström (S) ser distansundervisningen som en brygga tillbaka till skolan.

-Bra att möjligheten till distansundervisning öppnas, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Men det får inte bli ett enkelt sätt för skolorna att slippa göra nödvändiga anpassning. Hemundervisning ska erbjudas när inga andra åtgärder fungerat.

Hur vi ser på frågan och vilka åtgärder Attention anser behövs framgår av vår rapport ”Ingen frågade varför hon inte kom till skolan”. Vi vill också påminna utbildningsminister om att det behövs nationellt tillförlitlig statistik för hur många elever som har en problematisk skolfrånvaro. Via våra kontakter med medlemmar runt om i landet vet vi att det är ett stort och växande problem.