Regeringen ska se över LSS-reglerna

Regeringen ska se över reglerna och klargöra rättsläget för boende med särskild service enligt LSS. Syftet med översynen är att den enskilde inte ska drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning.

– En glädjande nyhet för alla som berörs av detta. Vi har länge påpekat att LSS-reglerna måste ses över. Människor ska inte ha merkostnader som leder till fattigdom på grund av sin funktionsnedsättning säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

Pressmeddelande från Socialdepartementet>>