Attention om Coronapandemin

Attention känner precis som andra samhällsaktörer ett ansvar att bidra till att bromsa spridningen av coronaviruset. Vi gör allt vi kan för att agera ansvarsfullt och skydda personer i riskgrupper och för att minska belastningen på sjukvården.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens bedömningar och riktlinjer för att minska skadan av virusutbrottet. Vårt viktiga intressepolitiska arbete fortsätter vi på ett ansvarsfullt sätt vilket innebär att vi:

·       ställer in planerade möten och event för större grupper, däribland vårt efterlängtade NPF-forum den 23-24 april.

·       arbetar på distans och undviker kollektivtrafik under rusningstiden.

·       använder telefon och digitala lösningar för att genomföra möten på distans så långt det är möjligt.

·       undviker kontakt med andra när vi har förkylningssymtom.

·       håller ett visst fysiskt avstånd till dem vi träffar.

·       är noga med handhygienen och tvättar händerna ofta.

Vi hoppas som ni alla att vi snart ska kunna ta oss igenom denna kris och fortsätta med det som är ett av kärnvärdena i vårt arbete – det mänskliga mötet.