Elever med NPF också en riskgrupp

Stängningen av gymnasier och högskolor och omställningen till distansundervisning, riskerar att drabba många med NPF som behöver stöd och anpassningar för att klara av sina studier. Attention har skrivit både till SPSM och till Skolverket för att påpeka detta. De hänvisar i sina svar till det stöd som finns att få på sina respektive hemsidor.

-Denna snabba omställning till helt nya förutsättningar kommer att skapa problem för många elever, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention. Att skolmyndigheterna tar fram stöd till lärare och skolledare på sina hemsidor är bra, men otillräckligt. Vi vet sedan länge hur en lyckad skol- och utbildningsgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna generellt för barn och unga. För barn med funktionsnedsättningar är detta extra viktigt.

Hur stödet ska utformas beslutas lokalt och vi uppmanar alla våra aktiva att fråga sina respektive huvudmän efter deras planer för att stödja elever med NPF och andra som behöver särskilt stöd för att klara sina studier.

SPSM:s hemsida>>

Skolverkets hemsida>>