Kunskapen om flickor och kvinnor med NPF måste öka

Flickor och kvinnor med NPF upptäcks senare och har svårare att få rätt hjälp. Detta har ett högt pris – både för individ och samhälle. Nu på söndag är det den internationella kvinnodagen – och det är dags att agera!   

I samband med den internationella kvinnodagen nu på söndag vill vi uppmärksamma Attentions arbete om flickor och kvinnor med NPF. Dagens forskning, diagnoskriterier och behandling utgår från pojkar och män. Detta gör att flickors autism eller ADHD är ofta svårare att upptäcka för att deras beteende inte riktigt stämmer med den allmänt rådande bilden av ADHD och autism.

– Vi kan inte fortsätta tillåta att forskningen och vården utgår från mannen som norm och därmed utesluta halva befolkningen, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

Det finns i dag inte tillräcklig kunskap inom vård, omsorg och skola om kvinnor och tjejer med NPF. Attentions kunskapsråd arbetar för att producera och sprida kunskap om alla med NPF, inklusive flickor och kvinnor. Vår rådmedlem Lotta Borg Skoglunds har just publicerat en färsk bok “Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna”, och kommer även lyfta ämnet under sin föreläsning på NPF-forum 2020.


Dela detta: