Enkät: Erfarenheter och stigmatisering vid NPF & psykisk ohälsa

Vill du hjälpa till att förbättra bemötande för personer med neuropsykiatriska diagnoser?

Har du eller ditt barn diagnostiserats med ADHD eller autism för mer än 6 månader sedan? Vill du bidra till att personer med neuropsykiatriska diagnoser får ett bättre bemötande och förståelse?

I denna enkätstudie undersöker vi i vilken utsträckning personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever sig stigmatiserade (negativt särbehandlade) på grund av sin diagnos. Studien syftar till att öka förståelsen för hur personer tänker kring sin diagnos och om man upplever sig negativt särbehandlad på grund av denna. Personer från 10 år och äldre är välkomna att delta. Vi bjuder även in personer utan psykiatrisk diagnos att delta som kontroller i studien.

Målsättningen är att resultaten ska bidra till minskad stigmatisering kring psykiatriska diagnoser, ett bättre bemötande i samhället och effektivare behandlingsmetoder.

Ansvarig forskare

Charlotte Skoglund
Leg läk, specialist i psykiatri. Med dr vid Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. E-post: charlotte.skoglund@ki.se

Svara på enkäten

Du deltar genom att scanna in eller trycka på den QR-kod som gäller för dig (ADHD, Autism eller person utan diagnos dvs. kontroll) och åldersgrupp (10-14 år, 15-17 år, 18 år och äldre). Som Studie-ID fyller du i ett X . Enkäten tar cirka 20 minuter att besvara. Barn 10-14 år kan vid behov ta hjälp av vårdnadshavare för ifyllande av enkäten. Dina svar kodas och registreras helt anonymt, inga personuppgifter registreras eller sparas. Deltagande i studien är helt frivilligt.

Kom till enkäten här>>