Rapport: Vårdkedjorna för unga med ADHD och autismspektrumtillstånd (ASD) i Region Stockholm

Vården behöver hållas ihop på ett bättre sätt gentemot patienter och anhöriga. Det visar en kartläggning av vårdkedjorna för barn och unga med ADHD och ASD som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen låtit göra. 

I samband med att rapporten presenteras för Hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 april föreslås Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) få i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för en mer sammanhållen och förenklad vårdkedja, med färre aktörer kring varje enskilt barn. Förslagen ska också innehålla åtgärder som syftar till en utveckling mot tidiga insatser och mindre fokus på utredning och diagnos som en förutsättning för insatser.

Även om rapporten bygger på vårdkedjorna i Region Stockholm så belyser den problem och brister som berör många regioner som är angeläget att komma till rätta med.

Kartläggningen är gjord av Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) tillsammans med Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES).

Ladda ned och läs hela rapporten på KINDs hemsida här!