Enkät: Föräldrar med barn som får undervisning på distans

Är du föräldrar med barn som får, eller har fått, undervisning på distans?

Delta då i Karolinska Institutets enkätstudie som syftar till att undersöka psykologiska konsekvenser av hemundervisning för både vårdnadshavare och barn under Covid-19 2020.

Studien vänder sig till alla föräldrar med ett barn som fått distansundervisning, men är särskilt intresserade av familjer där någon har NPF eller där barnet har behov av extra stöd i skolan eftersom vi fått höra att dessa familjer kan vara särskilt utsatta vid den här typen av stora samhällsomställningar. Men forskarna vill även undersöka eventuella positiva effekter och möjliga lärdomar från distansundervisningen och möjligheten att använda digitala lösningar på ett nytt sätt i undervisning även efter Covid-19 pandemin.

Du är anonym och deltagandet i studien är naturligtvis helt frivilligt. Det tar ca 15-20 minuter att besvara enkäten.

Svara på enkäten här>>

Vänligen kontakta någon av de ansvariga forskarna om du har några frågor kring studien:

Lisa Thorell
lisa.thorell@ki.se

Lotta Borg Skoglund
charlotte.skoglund@ki.se

”En viktig studie om barn och föräldrars upplevelser av distansundervisning under Covid-19 pandemin. Alla föräldrar är välkomna att delta, vi är särskilt tacksamma för erfarenheter och deltagande från familjer där någon har NPF eller behov av särskilt stöd i skolan.” säger Lotta Borg Skoglund, ansvarig forskare och medlem i Attentions kunskapsråd.

Attention tycker att detta är en viktig studie och vi kommer följa resultatet noga. Vår förhoppning är att kunna bedriva ett påverkans- och förbättringsarbete där vi kan använda enkätresultatet som en påbyggnad på Attentions egna enkätundersökning om hur Covid-19 påverkar situationen för personer med NPF och deras anhöriga.