Regeringens utredning om en mer likvärdig skola

På måndagen presenterades regeringens utredning om en mer likvärdig skola. Utredningen lämnar förslag om en förändrad resurstilldelning till skolan för att alla elever ska få samma chans, bland annat ska skolor inte längre ska kunna neka elever med funktionsnedsättning plats.

– Vi välkomnar utredningen. Det är oacceptabelt att skolor har tillåtits att sortera bort elever med diagnoser. Det är på tiden att regeringen äntligen tar tag i diskrimineringen som sker av skolor mot barn och elever med diagnoser, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

Attention följer regeringens utredning “en mer likvärdig skola” som syftar till minskad skolsegration och förbättrad resurstilldelning. Utredningen lämnade på måndagen bland annat förslag på att elever som har särskilda skäl ska prioriteras och att skolor inte längre ska kunna neka elever med funktionsnedsättning plats och att dagens bestämmelser om tilläggsbelopp ska ses över för att säkerställa att alla elever får det stöd de behöver.