Enkät om flickor/kvinnor med NPF

Attention gör regelbundet enkäter för att samla in medlemmarnas synpunkter på viktiga frågor. Med den enkät som vi nu ber dig besvara vill vi ta reda på mer om situationen för flickor/kvinnor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Med NPF avser vi här ADHD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.

Enkäten vänder sig till dig som är flicka/kvinna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och till dig som är anhörig. Syftet med enkäten är att vi vill ta reda på mer om hur situationen ser ut för flickor/kvinnor med NPF. Resultatet kommer att presenteras både i våra egna informationskanaler och externt. Genom att svara på enkäten bidrar du till ökad kunskap som är viktigt för vårt arbete och gör det lättare för oss att nå fram till beslutsfattare och som stärker vårt påverkansarbete.

Sista svarsdag är den 17e maj. Du svarar självklart anonymt. Du har möjlighet att svara på enkäten flera gånger om du svarar för fler anhöriga eller själv har NPF och även har anhöriga med NPF. Enkäten omfattar 13-20 frågor (beroende på hur du svarar) och vi ber dig svara på samtliga så utförligt du kan.

SVARA PÅ ENKÄTEN HÄR>>

Har du frågor om enkäten, kontakta Jenny Bexell på Riksförbundet Attentions kansli, jenny.bexell@attention.se