HURRA! Den 13 maj fyller Riksförbundet Attention 20 år!

Attention har under sina första 20 år varit med och förändrat samhället fundamentalt för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det firar vi den 13 maj.

– Utan oss hade kunskapsnivån om NPF varit betydligt lägre. Diskrimineringsärendena fler och utanförskapet betydligt högre, säger Attentions ordförande Anki Sandberg.

Hur startade allt?

År 2000 var kunskapsnivån om NPF (såsom ADHD, ASD/Asperger, Tourettes och språkstörning) väldigt låg i samhället. Barn och unga fick diagnoser, men få visste vad det egentligen innebar. Många föräldrar delade upplevelsen av att deras barn var missförstådda, utsatta och inte fick det stödet de behövde. De insåg att tillsammans blev de starkare och bildade därmed Riksförbundet Attention 13 maj år 2000. Nu var det hög tid för förändring!

Vilka är våra medlemmar?

På första årsmötet fattades det beslut om att Attention skulle vara en intresseorganisation för både personer med egen NPF, deras anhöriga och också för yrkesverksamma som möter i medlemmarna i sitt arbete. Och fokus på dessa målgrupper har gällt sedan starten. Föräldrarna som en gång var med och startade förbundet har idag fått sällskap av hela 15 000 medlemmar spridda ute i landets 58 lokalföreningar.

Hur har vi påverkat och spridit kunskap?

Attention har sedan starten arbetat för att öka kunskapen om våra funktionsnedsättningar hos allmänheten, media och makthavare. Vi har haft miljontals besökare på webb och Facebook. Vi har tagit fram populära trycksaker och filmer med information riktad till bl.a arbetsgivare, skolpersonal, vårdgivare och socialtjänst. Vi har bedrivit ett framgångsrikt intressepolitiskt arbete och publicerat debattartiklar, svarat på remisser och deltagit i utredningar och arbetsgrupper. Vi har också via vårt utbildningsbolag spridit kunskap om NPF på föreläsningar och konferenser. Vi har också bedrivit värdefulla utvecklingsarbeten inom NPF i stora Arvsfondsprojekt.

Den lokala gemenskapen är värdefull

– Publicitet, påverkansarbete i all ära, men det finaste vi har är våra 58 lokalföreningar runtomkring i landet. Där har det skapats unika mötesplatser där våra medlemmar får stöd, igenkänning och gemenskap, säger Anki Sandberg.

Lokalföreningarnas fritidsaktiviteter, cafékvällar, föräldragrupper har kommit att betyda så mycket för så många.

Full fart framåt!

20 år efter starten, är vi nu i mål?

– Absolut inte! Mycket har blivit bättre, men vi är långt ifrån i mål med ett samhälle där alla får plats och tas till vara. Våra medlemmar kommer alltid behöva ses och hitta sitt sammanhang i sin lokalförening. Kunskapen i samhället behöver fortsätta att öka. Beslutsfattare behöver fortsättningsvis bli påminda om våra medlemmars behov, säger Anki Sandberg.

Vi blickat framåt, får energi av att sammanfatta det vi hittills gjort och tar sikte på lika hårt arbete och (minst) 20 år till!

Är du inte medlem? bli MEDLEM här! >>