EN HISTORIA ATT VARA STOLT ÖVER

Den 13:e maj 2020 är det 20 år sedan Riksförbundet Attention bildades. Mycket har hänt från att några pionjärer beslutade att bilda ett riksförbund till att vi nu firar 20-årsjubileum med hela 15 000 medlemmar fördelade på 58 lokalföreningar runtom i landet.

Attentions tidslinje

I tjugo år har Attention har arbetat för personer med NPF och deras anhörigas rättigheter. Mycket har hänt under åren. Här har vi samlat några av de viktigaste händelserna under Attentions historia.

14/05-2020 artikel i Expressen om det nya förbundet Attention

År 2000 – Första årsmötet

Attention har sitt första årsmöte i Kalmar och 175 medlemmar deltar. Ellinor Baurne blir styrelseordförande.

Bland annat beslutas:

  • Namnet Riksförbundet Attention
  • Att vara en förening för barn och vuxna med egen NPF, anhöriga och yrkesverksamma.

(Bild: 14/05/20 artikel i Expressen om det nya förbundet Attention)

År 2001- Svensk Touretteförening ansluter sig

Svensk Touretteförening ansluts till Riksförbundet Attention och vi startar vårt första egna Arvsfondsprojekt med syftet att bygga upp Attentions informationsverksamhet.

År 2002 – Fullt statsbidrag och förbundssekreterare

Attention uppfyller kraven för att få fullt statsbidrag och Attentions kunskapsråd bildas och blir medlemmar i Handikappförbunden.

År 2004 – Första NPF-forum och ordförandebyte

Förbundet arrangerar för första gången konferensen NPF-forum. Efter konferensen hålls ett årsmöte där Attentions nuvarande ordförande Anki Sandberg tar över ordförandeskapet.

År 2005 – Tillväxt

Attentions ”Väntetidsbarometer” görs för första gången och väcker stor uppmärksamhet. Den visade att väntetiden på en neuropsykiatrisk utredning varierade mellan tre månader och tre år, beroende på var man bor. Under 2005 startar Attention två nya projekt; Utbildningsprojektet och Vuxenprojektet.

År 2006 – Nya samarbetsprojekt

Attention påbörjar samarbete med Akademiska sjukhuset i form av VINST-projektet (Vardagsnära insatser för barn och unga) och med MISA genom projektet ”Att delta i arbetslivet med stöd”. Nu instiftar Attention även priset ”Årets ljus”, som ska gå till den eller de som under året gjort berömvärda insatser inom det neuropsykiatriska området. Medlemsantalet har nu ökat till 4 000.

År 2007 – Medlemsförvaltare

Attention utses till medelsförvaltare för psykiatrinätverket NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), som Anki Sandberg senare blir ordförande för.

År 2009 – Attention Utbildning

Attention överskrider den magiska gränsen 10 000 medlemmar. Attention Utbildning genomför sina första NPF-utbildningar. Attention startar även besöksverksamhet inom kriminalvården.

År 2011 – Ännu fler projekt

Projektet Rörelse gör skillnad dokumenteras i en metodbok och i filmen ”Rörelse gör skillnad”. Attention startar ett projekt för unga vuxna och får medel av Ungdomsstyrelsen för att genomföra ett jämställdhetsprojekt. Vi gör en satsning på ekonomifrågor, som senare ut mynnar i studiecirkeln Ekonomikoll.

År 2012 – Medel för anhörigverksamhet

Attention börjar bedriva anhörigverksamhet, arbeta med trafikskolor och påbörjar förarbetet inför ett kriminalvårdsprojekt. Vi får också medel för att informera våra medlemmar om de regler som finns när det gäller tillstånd för körkort samt att ge trafiklärare ökade kunskaper om bra pedagogiska verktyg när man undervisar personer med NPF.

År 2015 – Webbutik

Lokalföreningarna blir fler, Attention startar flera nya projekt och öppnar en ny webbutik.

År 2018 – Rekordstort NPF-forum

Riksförbundet Attentions konferens NPF-forum arrangeras på Kista mässan och når rekordnivåer med 60 utställare och 700 deltagare. Attentions drar även igång det efterlängtade projektet Familjelyftet som syftar till att genomföra ett förändringsarbete som stärker föräldrar med egen NPF-diagnos i deras föräldraskap och att utveckla metoder för bra möten med socialtjänsten.

År 2019 – Medlemsantal ökar

Antalet medlemmar börjar öka igen. Attention fortsätter att utforska nya områden och startar projektet Trots allt! som syftar till att stärka och stödja familjer som har ett eller flera barn med trotsproblematik.

År 2020 – Attention fyller 20 år!

Attention har arbetat för personer med NPF och deras anhörigas rättigheter i 20 år och vi är nu hela 15 000 medlemmar fördelade på 58 lokalföreningar runtom i landet.

Attention påverkar idag genom vårat intressepolitiskt arbete, lokala arbete genom alla våra lokalföreningar, våra projekt, kunskapsråd, via press och media, konferenser och evenemang och genom våra internationella samarbeten.

Under år 2020 kommer vi även:

  • Starta projektet “Äldrelyftet” som fokuserar på äldre med ADHD.
  • Starta projektet “Ung dialog” som syftar till att barn och unga med NPF som vårdas utanför hemmet ska få ökat inflytande, mer delaktighet och bättre livskvalité.
  • Inleder arbete med fokus på Kvinnor med NPF.

Mycket har hänt under åren. Men vi är långt ifrån klara – vi är i mål först när vi har skapat ett samhälle som inkluderar alla! Bli medlem idag, så hjälper du oss i vårt arbete. Varje ny medlem ger oss större inflytande så vi kan göra mer. Du får även tillgång till en lokalförening som erbjuder en gemenskap, stöd och delta i aktiviteter samt vår medlemstidning.

Följ oss på Facebook och bidra till våran födelsedagsinsamling!