Attention tilldelar “Årets Ljus” till Lotta Borg Skoglund, läkare och specialist i psykiatri och allmänmedicin. Syftet med priset är att lyfta fram personer som gjort beundransvärda och betydande insatser inom NPF-området och för våra målgrupper.

Attentions styrelse är de som utser pristagaren och deras motivering lyder:

Priset är ett sätt för oss i Attention att visa vår uppskattning av Lotta Borg Skoglund insatser som överläkare, forskare och specialist i psykiatri. Lotta är en flitigt anlitad föreläsare och hennes forskning spänner från tidiga tecken på psykisk ohälsa hos barn till skadligt bruk av alkohol och droger hos ungdomar och unga vuxna.

I boken ”Från duktig flicka till utbränd kvinna” lyfter hon på ett mycket bra sätt fram flickors och kvinnors utmaningar vid ADHD. Boken ökar vår kunskap om en grupp som tidigare inte uppmärksammats vare sig av forskningen eller av vården, vilket fått svåra följder för de berörda individerna.