P1-morgon: Distansundervisning svårt för ungdomar med diagnos

I dagens program av P1-morgon lyfter man Riksförbundet Attentions färska enkätrapport om hur coronakrisen påverkar personer med NPF och deras anhöriga.

Enkätrapporten visar bland annat på att många ungdomar med till exempel autism och ADHD har svårt att hantera distansundervisningen, vilket ställer större krav på vårdnadshavarna. I programmet besöker reporter Frida Nygård Sven Eriksonsgymnasiet i Borås för att hör hur elever med NPF har påverkats av den rådande situationen.

Lyssna på programmet här>>

Läs Attentions rapport här>>