Attentions nya satsning på flickor & kvinnor

Hallå där Jenny Bexell som är ansvarig för satsningen!

Berätta lite om dig själv. Vem är du och vad har du gjort tidigare?

Jag har jobbat länge som projektledare och verksamhetsutvecklare, främst i IT-branschen. Jag fick upp ögonen för NPF när en anhörig blev hemmasittare och sedan fick en NPF-diagnos. Då började jag att engagera mig ideellt i frågan. Jag pratar ofta med föräldrar som kämpar hårt för att få rätt hjälp till sina barn. Jag tror att om vi kan öka kunskapen så kan vi förhoppningsvis bidra till att fler får må bra, känna sig förstådda och få det stöd de behöver i tid.

Vad har du för erfarenhet av NPF?

Jag har en anhörig med NPF och känner att jag ser mycket som kan göras bättre för NPF-familjer både inom skola, vård och samhället i stort.

Vad kommer hända i satsningen på flickor och kvinnor?

Arbetet kommer att fokusera på flickor och kvinnor med NPF med inriktning på psykiatrisk samsjuklighet. Vi vill arbeta tillsammans med våra medlemmar för att stärka flickor och kvinnor och öka kunskapen i samhället för att på så sätt bidra till att de får det stöd och den hjälp de har rätt till.

Till att börja med ska vi arbeta med att öka kunskapen internt hos oss själva på Attention så att vi kan debattera och bidra till kunskapshöjning. Vi kommer bland annat att göra en enkätundersökning hos våra medlemmar, skriva artiklar, genomföra föreläsningar och göra en kortfilm.

Under vilken tid pågår projektet?

Satsningen bekostas med medel från Folkhälsomyndigheten och arbetet kommer att pågå året ut.

Varför vill du jobba med målgruppen flickor och kvinnor med NPF?

Jag tycker att alla med NPF är en viktig målgrupp då de utmaningar man har sällan syns utanpå och många kämpar hårt i skolan, privat och i arbetslivet. Flickor och kvinnor med NPF har ofta ännu svårare att “bli upptäckta”. Därför är det viktigt att öka kunskapen och motverka att fler tjejer får en misslyckad skolgång eller felriktad vård för att man inte upptäckter deras utmaningar i tid eller ser den verkliga orsaken bakom deras mående.