Enkät om körupplevelser för personer med Tourettes syndrom

Karolinska Institutet gör en globala undersökning om körupplevelser för vuxna med Tourettes syndrom eller ticsstörning.

Var det svårt att få ett körkort? Stör din Tourettes eller tics din körning? Hjälper behandlingar? Känner du att du är i behov av stöd när det kommer till att köra bil?

Delta i Karolinska Institutets världsomfattande undersökning om körupplevelser för vuxna med Tourettes syndrom eller ticsstörning. Resultaten av undersökningen hjälper forskarna att förstå om och hur Tourettes syndrom påverkar körning och hur man på bästa sätt kan stödja bilförare med Tourettes.

Forskarna är intresserade av dina åsikter, oavsett om du har ett körkort eller inte. Svaren är helt anonyma och ingen identifierbar information kommer att lagras någonstans. Ditt deltagande är helt frivilligt. Undersökningen kommer att ta cirka 15 minuter att slutföra.

GÖR ENKÄTEN>>

Frågor om enkäten?
Kontakta då ansvarig professor David Mataix-Cols, Karolinska Institutet på david.mataix.cols@ki.se