Enkät till dig som har erfarenhet av att vara placerad

Ung dialog är ett projekt som bygger på ungas delaktighet. Som ett första steg att nå ut till målgruppen och samla in viktiga erfarenheter så kommer vi att publicera en enkät.

Enkäten vänder sig till barn och unga med en NPF-diagnos mellan 14 till 25 år som har erfarenhet av att vara placerad i HVB och/eller familjehem. Genom att få ta del av målgruppens erfarenheter via en enkät hoppas vi få en bild av vad de upplever fungerar bra, vad som fungerar sämre och vad som kan förbättras; vilket kommer att ligga till grund för projektets fortsatta arbete.

Resultaten kommer att användas i vårat påverkansarbete för att skapa förändring. De kommer att presenteras i en enkätrapport, debattartiklar, sociala medier, i Attentions medlemstidning, på konferenser, möten och på vår hemsida mm.

Vi hoppas att så många unga som möjligt med erfarenhet av placering tar sig tid till att besvara enkäten. Era erfarenheter är ovärderliga och viktiga för det förändringsarbete vi vill bedriva inom ramen för Ung dialog!

Enkäten kommer att publiceras i våra sociala kanaler och spridas via våra samarbetspartners under första halvan av september. Alla svar kommer att hanteras anonymt och svaren kommer inte att lämnas ut. Enkäten kommer att ta cirka 10 minuter att genomföra.

Psst.. Som tack för att du hjälper oss att svara på enkäten och på så sätt bidrar till ett viktigt förändringsarbete så vill vi ge dig ett superpresentkort värt 50 kr!

Håll utkik!

Läs mer om Ung dialog här>>